Choice of English/Wybór języka angielskiego
Click English in header.
Uwaga
Czasami natrętnie włącza się Tłumacz Google. Wtedy wyłącz go.

Portal dotyczy szeroko pojętej automatyki, elektroniki, informatyki,… Głównym celem jest zrozumienie zasady “Jak to działa”. Dlatego w maksymalnym stopniu wykorzystuję intuicję oraz animację. Nawet kosztem uproszczenia aparatu matematycznego.
Znajdziesz tu 8 bezpłatnych kursów.

Pierwszy
Podstawy Automatyki
Czyli okręt flagowy witryny. Główną zaletą są animacje wykresów czasowych. Naprawdę inaczej odbiera się “statyczny” rysunek wykresu czasowego np. regulacji temperatury PID z zakłóceniem,  a inaczej przebieg, który rozwija się na naszych oczach. Każde doświadczenie zamodelowałem programem SCILAB a potem nagrałem programem ActivePresenter. Znika więc problem znajomości, instalacji SCILABa i jego działania przy różnych nastawach. Wystarczy nacisnąć przycisk video i obserwować eksperyment. Uwaga dotyczy też innych kursów. Będziesz się czuł jak operator w sterowni Rafinerii Gdańskiej obserwujący proces technologiczny. Zaniepokoił Cię spadek temperatury destylatu? Na szczęście temperatura za chwilę wróciła do normy. A to po prostu zadziałał regulator PID kompensujący spadek temperatury dodatkowym grzaniem.

Cztery o Szeregach i Transformatach Fouriera
Liczby Zespolone jako coś potrzebnego do Szeregów i Transformat.
Szeregi Fouriera Klasycznie
Jak sama nazwa wskazuje.
Wirujące Szeregi Fouriera 
Czyli Szeregi Fouriera inaczej. Wrzucasz funkcję okresową f(t) do wirówki. I co z niej wychodzi przy odpowiednich prędkościach 1ω0…, nω0. Kolejne harmoniczne oczywiście!… Takie podejście jest bardziej intuicyjne niż Szeregi Fouriera Klasycznie.
Transformata Fouriera
Dotyczy funkcji nieokresowych, nie wszystkich! Większość autorów zaczyna od tego. Nie mówi czym jest Transformata Fouriera, ale jak się ją oblicza. To tak jakby ktoś zdefiniował młotek jako produkt, który należy wykonać w taki, a nie inny sposób. A powinno być tak. Młotek to narzędzie do wbijania gwoździ, zaś Transformata Fouriera to metoda na rozkład harmonicznych w sygnale f(t).
Myślę o Transformacie Laplace’a. W sumie byłaby to niezła całość.

Dwa z techniki cyfrowej
Jak działa CRC
Gdy 2 połączone siecią komputery dojdą do wniosku, że informacja odebrana nie jest taka sam jak wysłana, to powtarzają transmisję. Tak działa sieć. No dobrze, ale skąd one wiedzą, że wystąpił błąd?* Jeden król wysyła do drugiego króla bardzo ważny list decydujący o wojnie lub pokoju. Skąd mają pewność, że przekupiony posłaniec nie zmienił w liście kilku, ale bardzo ważnych fragmentów? 
* Nie myślę tu oczywiście o trywialnym przypadku, gdy odbiorca widzi same krzaczki. Ale gdy np. na 100 przesłanych stronach brak jednej kropki lub została ona zmieniona na inny znak.
Bufor Cykliczny
Komputer, który chce wysłać większą liczbę bajtów, najpierw wkłada je do pewnego pewnego, względnie małego obszaru pamięci. Może nim być między innymi Bufor Cykliczny.

Jeden dla moich wnuków Filipa i Mikołaja.
Apitor 
Jak rozpocząć zabawę z niedrogim robotem edukacyjnym Apitor SuperBot.

Nawigacja między kursami.
Do każdego kursu
wejdziesz klikając zielony przycisk z jego nazwą. A w kursie do dowolnego rozdziału ze spisu treści. Zawsze możesz wejść do innego kursu, klikając w nagłówku “How does it work?/Jak to dziala”.

Scroll to Top