Jak działa CRC?

Rozdział 1  Wstęp

Rozdz. 1. 1 Wstęp
Każdy zetknął się kiedyś z komunikatem “Błąd danych CRC…i coś tam jeszcze”. Jest to błąd który pojawia  np. przy transmisji danych z płytki CD na twardy dysk, albo bardziej ogólnie- w czasie wymiany danych między 2 urządzeniami w sieci. Mam nadzieję, że po tym kursie będziesz wiedział o co chodzi.

Rozdz. 1. 2 Bardzo ważne!!! Jak wchodzić i wychodzić z każdej animacji
Główną zaletą portalu jest animacja która ułatwia zrozumienie tematu.  Wywołujesz ją klikając napis ANIMACJA. znajdujący się pod większością rysunków. Wchodzisz wtedy na odpowiednią stronę serwera programu  SCRATCH ale  jednocześnie wychodzisz ze strony tego kursu! Dlatego gdy już wszystko jest jasne, powróć klikając klasyczny windowsowy przycisk ze strzałką “powrót do poprzedniej strony”.
I jeszcze jedno. Nie klikaj zegara zbyt szybko! System może się pogubić.

 


Rys. 1-1
Jak wracać z animacji do kursu.

Rozdz. 1. 3 Transmisja bez CRC
Czyli bez sprawdzania błędu. Temat jest tak oczywisty, że potraktuj go bardziej jako okazję do zapoznanie się z animacją. Kliknij ANIMACJA pod Rys.1-2. Tak samo będziesz wykonywał eksperymenty w dalszej części kursu.

 


Rys. 1-2
Transmisja bez CRC  ANIMACJA
Rejestr Nadajnika RIW (Rejestr Informacji Właściwej) jest np. w Warszawie a RO w Londynie. Każdy impuls zegarowy “przepycha” jeden bajt z liczbą do z RIW do RO. Jest to oczywiście uproszczenie, bo każdy bajt zamieniany jest na odpowiedni ciąg bitów.
W każdym stanie systemu pojawia się chmurka z objaśnieniem.

Rozdz. 1. 4 Transmisja z CRC
Czyli ze sprawdzaniem błędu. Na przewodach miedzy Nadajnikiem a Odbiornikiem mogą pojawić się zakłócenia z różnych źródeł, np. od fal elektromagnetycznych.  Wtedy stanem RO będzie np.  RO=38547 zamiast 32547. My jesteśmy tacy mądrzy bo w animacji widzimy RO oraz RIW jednocześnie. Ale skąd to biedaczysko RO w Londynie ma  o tym wiedzieć? O tym dowiesz się następnym rozdziale. Dowiesz się też dlaczego rejestr w Nadajniku nazywa się RIW-Rejestr Informacji Właściwej a nie po prostu RN-Rejestr Nadajnika.

Scroll to Top