Jak działa Bufor Cykliczny?

Rozdział 1  Wstęp

Rys. 1-1
Ogólny zarys bufora cyklicznego
Uwaga:
Każdy czarny kwadracik to pojedynczy bajt, czyli rejestr 8 bitowy. Bufor Cykliczny realizowany jest najczęściej przez program mikroprocesorowy.
Programista ma do dyspozycji np. mikrokontroler Atmega, a w nim 3 obszary pamięci:
UDR –  rejestr  1-bajtowy przyjmujący w dowolnych momentach pojedyncze bajty z  zewnątrz
Bufor Cykliczny – tu rejestr 8-bajtowy przyjmujący kolejne bajty UDR-u.
Przeważnie rejestry są większe–> 16, 32 lub 64 bajtowe.
RAM – Pamięć do której wprowadzane będą kolejne porcje bajtów z Bufora Cyklicznego, tu 8 bajtów.
W pracy systemu występują cykle składające się z naprzemiennych  etapów:
Napełnianie Bufora Cyklicznego–>Kilka bajtów wpada z UDR do Bufora Cyklicznego
Opróżnianie Bufora Cyklicznego–>Kilka bajtów wypada z Bufora Cyklicznego do pamięci RAM
Przesyłane bajty obracane są w Buforze Cyklicznym. Ruch bajtów w buforze przypomina węża z głową H (head) i z ogonem (tail).
W głowie H jest zawsze najwcześniej wprowadzony z UDR bajt (najstarszy) , a ogonie bajt najpóźniejszy (najmłodszy).
Rys 1-1 przedstawia stan początkowy Bufora Cyklicznego  w którym T  węża zajmują wspólnie bajt nr 0. Oznacza to brak węża albo innymi słowy, że bufor jest pusty. Po kilku cyklach cała informacja wprowadzona będzie  z zewnątrz do pamięci RAM poprzez UDR i Bufor Cykliczny.
Nie wszystko zrozumiałeś? Nie martw się. Wszystko będzie jasne po animacji  w następnym rozdziale.

Scroll to Top