Jak działa CRC?

9. Różne algorytmy CRC

Jak działa CRC? Rozdział 9 Różne algorytmy CRC Rozdz. 9.1 Wstęp Podstawą wszystkich algorytmów jest Rozdz. 4 Arytmetyka CRC. W Rozdz. 5 Obliczanie CRC na rejestrach pokazaliśmy jak ten algorytm przesunięć jednobitowych realizować na rejestrach. Programiści systemów mikroprocesorowych nie posługują się bitami lecz bajtami i tego właśnie dotyczą 3 metody tablicowe z przesunięciami bajtowymi w …

9. Różne algorytmy CRC Read More »

8. A gdyby tak przesuwać o 8 bitów?

Jak działa CRC? Rozdział 8 A gdyby tak przesuwać o 8 bitów? Rozdz. 8.1 Wstęp Przekonasz się, że przesunięcia 8-bitowe są bardzo podobne do 2-bitowych z poprzedniego rozdziału. Przełożenie jest prawie 1:1 tzn. zamiast przesunięć 2-bitowych są 8-bitowe zaś samo CRC może mieć 8, 16 lub 32 bity.  Tablicę 4×8 zastąpimy tablicą 256×8, 256×16 lub 256×32. Właśnie ze względu na ich duże …

8. A gdyby tak przesuwać o 8 bitów? Read More »

7. A gdyby tak przesuwać o 2 bity?

Jak działa CRC? Rozdział 7 A gdyby tak przesuwać o 2 bity? Rozdz. 7.1 Wstęp Z poprzedniego rozdziału wiemy, że rzeczywisty rejestr CRC ma 1, 2, lub 4 bajty długości. A czym się jeszcze różni od tego z rozdz. 5? Przede wszystkim przesunięciami. We wcześniejszych rozdziałach  były bitowe, a te których się powszechnie używa są …

7. A gdyby tak przesuwać o 2 bity? Read More »

6. Wielkość CRC a zdolność wykrywania błędów transmisji

Jak działa CRC? Rozdział 6 Wielkość CRC a zdolność wykrywania błędów transmisji W poprzednim rozdziale rejestr CRC miał 4 bity a wysyłana wiadomość mieściła się w 8 bitowym rejestrze A. Zgodzisz się chyba z tym, że system równie dobrze obliczałby CRC dla dowolnej wielokrotności 8 bitów czyli dla dowolnej liczby bajtów. Ale jaka jest jego …

6. Wielkość CRC a zdolność wykrywania błędów transmisji Read More »

5. Obliczanie CRC na rejestrach

Jak działa CRC? Rozdział 5 Obliczanie CRC na rejestrach Rozdz. 5.1 Wstęp Umiesz już ręcznie obliczać CRC i jest to dużo prostsze od zwykłego dzielenia dziesiętnego. Algorytm to tylko przesunięcia i ewentualnie xor-owania.  Można je więc łatwo realizować na rejestrach przesuwnych wspomaganych prostą logiką opartą na xor-owaniu. Rozdz. 5.2 Układ Obliczania CRC Rys. 5-1 Układ …

5. Obliczanie CRC na rejestrach Read More »

4. Arytmetyka CRC

Jak działa CRC? Rozdział 4 Arytmetyka CRC Rozdz. 4.1 Wstęp Zaczniemy od tematu, który znasz już ze szkoły podstawowej a jest nim dzielenie pisemne. Potem przekonasz się, że obliczanie CRC jest podobne, tylko  dużo prostsze. Nie musisz się zastanawiać ile razy “coś” się mieści w “czymś”. Nie ma też nic “w pamięci”. Tylko xor-ujesz i …

4. Arytmetyka CRC Read More »

3. Funkcje logiczne

Jak działa CRC? Rozdział 3 Funkcje Logiczne Rozdz. 3.1 Wstęp Wspominałem już, że CRC jest traktowane jako swego rodzaju “reszta” z dzielenia. “Dzielną” jest wysyłana wiadomość, “dzielnikiem” pewna stała znana Nadajnikowi i Odbiornikowi a “resztą” właśnie to CRC. Zaraz, zaraz a to co najważniejsze czyli wynik dzielenia-“iloraz”? To nas zupełnie nie interesuje! Stop-więcej na ten temat …

3. Funkcje logiczne Read More »

2. Proste przykłady transmisji z CRC

Jak Działa CRC? Rozdział 2. Proste przykłady transmisji z CRC Rozdz. 2.1 Wstęp W Rozdz. 1.3 padło pytanie “Skąd rejestr RO w Londynie ma wiedzieć, że otrzymana informacja czyli liczba  38547 jest inna niż  32547 które RIW wysłał z Warszawy? W tym celu będzie wykorzystana znana już od dawna zasada Informacji Nadmiarowej doczepionej do wysłanej Informacji Właściwej. Sposób jej  tworzenia …

2. Proste przykłady transmisji z CRC Read More »

1. Wstęp

Jak działa CRC? Rozdział 1  Wstęp Rozdz. 1. 1 Wstęp Każdy zetknął się kiedyś z komunikatem “Błąd danych CRC…i coś tam jeszcze”. Jest to błąd który pojawia  np. przy transmisji danych z płytki CD na twardy dysk, albo bardziej ogólnie- w czasie wymiany danych między 2 urządzeniami w sieci. Mam nadzieję, że po tym kursie …

1. Wstęp Read More »

Scroll to Top