Wirujące szeregi Fouriera

12.Szereg Fouriera klasycznie

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 12. Szereg Fouriera klasycznie Rozdział 12.1 WstępWłaściwie to wszystkie wzory związane z Szeregiem Fouriera przedstawiono na rys. 7.2 w rozdz.7. Bazowały na tym, że n-tą harmoniczną był podwojony wektor wskazujący n-ty środek ciężkości scn trajektorii F(njω0t)=f(t)*exp(njω0t). Ściślej, była to zespolona amplituda n-tej harmonicznej okresowej funkcji f(t).Teraz przedstawię wzory w postaciach najczęściej spotykane w literaturze …

12.Szereg Fouriera klasycznie Read More »

11. Sprawdzenie wzorów na Szereg Fouriera programem Wolfram Alfa

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 11. Sprawdzenie wzorów na Szereg Fouriera programem Wolfram Alfa Rozdział 11.1 Wstęp Moim głównym celem jest przekonanie Czytelnika do poniższych wzorów dokładnie omówionych w  rozdz. 7.2. Nie są łatwe, ale mam nadzieję, że duża ilość przykładów z animacjami pomogła nieco. Wiadomo, że środek ciężkości scn trajektorii dla danej prędkości obrotowej nω0, …

11. Sprawdzenie wzorów na Szereg Fouriera programem Wolfram Alfa Read More »

10. Szereg Fouriera fali prostokątnej z przesunięciem -30°.

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 10. Szereg Fouriera fali prostokątnej z przesunięciem -30°. Rozdział 10.1 Wstęp Rys.10-1 Fala prostokątna  f(t)  A=1, ω=1/sek i ϕ=-30° albo -π/6. Parametr ϕ=-30° fali oznacza, że jest przesunięta o –30° względem fali parzystej z rozdziału 8. Nie jest to więc funkcja parzysta ani nieparzysta. Taka nijaka. Fala parzysta miała tylko harmoniczne cosinusoidalne czyli an≠0 …

10. Szereg Fouriera fali prostokątnej z przesunięciem -30°. Read More »

9. Szereg Fouriera fali prostokątnej nieparzystej.

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 9. Szereg Fouriera fali prostokątnej nieparzystej. Rozdział 9.1 Wstęp Jest to fala z poprzedniego rozdziału przesunięta w prawo, (czyli opóźniona) o ćwierć okresu (czyli o 90° albo o π/2). I tak jak pierwszą harmoniczną poprzedniej był cosinus tak tej będzie sinus. Jest to przykład funkcji nieparzystej. Rys. 9-1 Fala prostokątna nieparzysta …

9. Szereg Fouriera fali prostokątnej nieparzystej. Read More »

8. Szereg Fouriera fali prostokątnej parzystej.

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 8. Szereg Fouriera fali prostokątnej parzystej. Rozdział 8.1 Wstęp Do tej pory badaliśmy funkcje f(t), w której wszystkie harmoniczne były widoczne we wzorze np. f(t)=1.3+0.7cos(2t)+05.cos(4t). A wszystko to, jakby powiedział Michał Wiśniewski, w celu sprawdzenia wzorów Fouriera. A gdy harmonicznych nie widać w funkcji f(t)? Tak jak np. w fali prostokątnej f(t) o …

8. Szereg Fouriera fali prostokątnej parzystej. Read More »

7. Jak obliczać środki ciężkości trajektorii scn i detektor harmonicznych?

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 7. Jak obliczać środki ciężkości trajektorii scn? Rozdział 7.1 Wstęp W rozdziałach 4,5 i 6 wyłuskaliśmy z wirującej trajektorii F(njω0t)  jej “środek ciężkości” sc jako liczbę zespoloną. A to jest już prawie n-ta harmoniczna  o pulsacji ω=n*ω0  funkcji f(t), bo scn=2*sc. Wtedy jeszcze nie znaliśmy wzoru na scn i wynik przyjęliśmy bez dowodu. Teraz poznamy go na Rys. 7-2b,c a także związek środka ciężkości scn trajektorii n-tej  z n-tą harmoniczną f(t) na  Rys. 7-2i,j. Rozdział …

7. Jak obliczać środki ciężkości trajektorii scn i detektor harmonicznych? Read More »

6. Jak odfiltrować harmoniczne z f(t)=0.5+1.08*cos(1t-33.7°)+0.72*cos(3t+33.7°)+0.45*cos(5t-26.6°)

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 6. Jak odfiltrować harmoniczne z funkcji f(t)=0.5+1.08*cos(1t–33.7°)+0.72*cos(3t+33.7°)+0.45*cos(5t-26.6°) Rozdział 6.1 Wstęp Im dalej w las tym więcej…  W Rozdziale 4 wyłuskaliśmy z funkcji f(t)=0.5*cos(4t) harmoniczną 0.5*cos(4t). Trochę to jak wyciąganie królika z worka, w którym jest tylko jeden królik-harmoniczna 0.5*cos(4t).  Banał, ale był to tylko pretekst  do poznania metody wirującej płaszczyzny. W Rozdziale 5 jest już ciekawsza funkcja f(t)=1.3+0.7*cos(2t)+0.5*cos(4t). Wyłuskiwanie miało większy …

6. Jak odfiltrować harmoniczne z f(t)=0.5+1.08*cos(1t-33.7°)+0.72*cos(3t+33.7°)+0.45*cos(5t-26.6°) Read More »

5. Jak odfiltrować harmoniczne z f(t)=1.3+0.7*cos(2t)+0.5*cos(4t)?

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 5. Jak wyłuskać harmoniczne z f(t)=1.3+0.7*cos(2t)+0.5*cos(4t)? Rozdział 5.1 Wstęp W poprzednim rozdziale wyłuskaliśmy harmoniczną 0.5*cos(4t) z funkcji f(t)=0.5*cos(4t) i z funkcji f(t)=0.5*cos(4t-30°) przy pomocy wirującej z prędkością ω=n*ω0 płaszczyzny Z. Teraz zrobimy to samo, ale z funkcją f(t)=1.3+0.7*cos(2t)+0.5*cos(4t). Pulsacje obu cosinusów są różne! Ciekawe, jak to wpłynie na wykres f(t) i wirujące trajektorie f(jnω0t)? Przekonasz się że: – niezależnie od …

5. Jak odfiltrować harmoniczne z f(t)=1.3+0.7*cos(2t)+0.5*cos(4t)? Read More »

4. Jak odfiltrować harmoniczną z f(t)=0.5*cos(4t)?

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 4. Jak odfiltrować harmoniczną z f(t)=0.5*cos(4t)? Rozdział 4.1 Wstęp Każda funkcja okresowa f(t) jest sumą sinusoid/cosinusoid czyli tzw. harmonicznych o pulsacjach 1ω0, 2ω0,3ω0… Zbudowanie f(t) gdy znamy harmoniczne jest proste. Wystarczy je dodać. Odwrotnie tzn. znalezienie harmonicznych o pulsacjach 1ω0, 2ω0,…nω0, gdy znamy f(t), to już ciekawszy problem.  Np. jak wyłuskać 3 harmoniczną tj. dla 3ω0=3*1/sek z fali prostokątnej o pulsacji 1ω0=1/sek czyli o okresie T≈6.28sek? Pomocna tu będzie dwuwymiarowa i zespolona wersja funkcji f(t), czyli trajektoria*  F(njω0t)=f(t)*exp(-njω0t). Jest to właściwie n trajektorii dla n różnych  harmonicznych o …

4. Jak odfiltrować harmoniczną z f(t)=0.5*cos(4t)? Read More »

3. Sumowanie wirujących wektorów exp(jωt)

Wirujące Szeregi Fouriera Rozdział 3 Sumowanie wirujących wektorów exp(jωt) Rozdział 3.1 A po co to? Żeby ułatwić zrozumienie sumowanie funkcji cos(ωt), szerzej-funkcji sinusoidalnych. A to jak znalazł pasuje do Szeregów Fouriera, które są sumą sinusów i cosinusów. Rozdział 3.2 Ogólnie o sumowaniu wirujących wektorów exp(jωt) Rys.3-1 Rys.3-1a Suma wirujących wektorów F(jt) gdzie : c0 jest składową stałą albo inaczej wirującym wektorem z prędkością ω=0 c1, …

3. Sumowanie wirujących wektorów exp(jωt) Read More »

Scroll to Top